Weerbaarheid voor vrouwen

Al van jongs af zijn vrouwen gericht op het zorgen voor anderen. Als je kleuters observeert valt het op dat meisjes veel eerder zien dat een ander kind hulp nodig heeft, dan jongens dat zien.

Je zou denken dat iemand die voor anderen zorgt ook goed voor zichzelf zorgt.

Maar als je vrouwen met mannen vergelijkt zie je iets anders. Mannen komen meer voor zichzelf op, durven beter hun grenzen aan te geven en hebben over het algemeen meer zelfvertrouwen.

Vrouwen hebben hier meer moeite mee. Vrouwen zijn eerder geneigd zichzelf weg te cijferen ten gunste van een ander. Daardoor verliezen zij soms de balans in hun leven.

Vaak heeft dat als gevolg dat vrouwen onzeker worden over zichzelf. Gedachtes als “dit kan ik toch niet” of dat “durf ik toch niet” liggen op de loer.

Bureau Janusz verzorgt een weerbaarheidscursus voor vrouwen.

Wil jij : -meer zelfvertrouwen

-een positiever zelfbeeld krijgen

-leren om grenzen van jezelf herkennen

-leren om grenzen durven stellen

-je bewust worden van je eigen kracht

-nee durven zeggen als je iets niet prettig vindt

-opkomen voor jezelf

Geef je dan op voor de weerbaarheidscursus.

De cursus wordt gegeven door Janneke de Vries. Zij geeft vanaf 2001 weerbaarheidstrainingen, zowel particulier als binnen het onderwijs.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur op een maandag of dinsdagavond in de omgeving van Grootegast.

Het is een bewegingsgerichte cursus. Dit houdt in dat we, naast gesprekken met elkaar, ook veel zullen doen in de vorm van spelletjes en oefeningen.

De cusrsus kost 75 euro pp

Bij voldoende aanmelding zal de cursus van start gaan in oktober.

Voor opgave of meer informatie: Janneke de Vries, 0594611606 (na 18.00)

Janneke@bureaujanusz.nl